دسته: اقدامات انجام گرفته

۰

اطلاعیه و گزارش تصویری پاکسازی رودخانه خوانسار به مناسبت هفته محیط زیست

طی اطلاعیه جمعیت همیاران محیط زیست خوانسار در خصوص پاکسازی رودخانه به مناسبت هفته محیط زیست این برنامه انجام و گزارش آن به شرح زیر تقدیم میگردد: