نویسنده: عسگری نیا

۰

سومین نشست فصلی سمن های زیست محیطی استان اصفهان در سال ۹۴

سومین نشست مهر سمن های فعال در حوزه محیط زیست در سال ۱۳۹۴ با حضور مدیر کل محترم دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست (جناب آقای مهندس محمد درویش)، مدیر کل محترم محیط زیست استان اصفهان (جناب آقای حمیدرضا ظهرابی)، مسئول مشارکت ها و سازمان های مردم نهاد استان اصفهان (خانم سعادتی) و نمایندگان ۱۶ سمن (NGO) فعال استان در ۱۴ بعد از ظهر روز جمعه ۲۷ آذر ماه ۹۴ در سالن اجتماعات اداره محیط زیست اصفهان برگزار شد.
جهت مطالعه ادامه بر روی عنوان کلیک کنید.

۱

در هفته محیط زیست برگزار گردید.اولین نشست سمن های محیط زیست استان

اولین نشست هم اندیشی سمن های فعال در حوزه محیط زیست در سال ۱۳۹۴ با حضور مدیر کل محترم محیط زیست استان اصفهان (آقای حمیدرضا ظهرابی)، خانم سعادتی (مسئول مشارکت ها و سازمان های مردم نهاد استان اصفهان) و ۱۴ سمن (NGO) فعال استان در ۱۱ صبح روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۹۴ در سالن اجتماعات اداره محیط زیست اصفهان برگزار شد.
جهت مطالعه ادامه مطلب بر روی عنوان کلیک کنید