نویسنده: ایمان نبی زاده

۰

صدای چکش نا آگاهی همزمان با صدای رثای حسین (ع)

صدایی می آید؛ صدایی تلخ از جهل و نادانی. از ساده گرفتن و ساده نگریستن، از بی توجهی و غفلت. صدایی که به هیچ وجه نمی تواند با صدای حزن انگیز قافله ی نینوا همراه باشد. این شبها صدای چکش ها بر جان درختان تونل سبز شهر ، وجدان بیدار هر شهروند و عزادار حسینی را می خراشد و بر اندوه آن می افزاید…
برای مطالعه ادامه مطلب بر روی عنوان کلیک کنید.